Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Källkritik

Att ifrågasätta information och tänka kritiskt

I dagens stora informationsflöde har läraren och skolbibliotekarien en viktig uppgift i att lära eleverna att kritiskt granska och värdera innehåll och källor, jfr Läroplanen. Detta gäller inte minst information på internet, där vem som helst kan publicera vad den vill. Informationen på internet kan vara både svår att hitta och direkt felaktig.

Länkskafferiet utgör en hjälp att hitta källor på internet som är granskade utifrån ett antal kvalitetskriterier, som du kan läsa mer om nedan. Granskningen har gjorts av Länkskafferiets ämnesredaktörer som består av en grupp lärare och skolbibliotekarier.

Syftet med Länkskafferiet är att vara ett värdefullt verktyg för att hitta kvalitetsgranskade källor på internet som passar för skolarbete och för det lärande som sker på fritiden. Att källorna i Länkskafferiet är granskade utifrån ett antal kvalitetskriterier innebär dock inte att du och dina elever inte alls behöver vara källkritiska till den information ni finner via Länkskafferiet.

Syftet med Länkskafferiet är inte att varje källa ska vara granskad på det sätt som man granskar tryckta läromedel. Det är ju inte heller möjligt att göra, när det handlar om digital information som är ständigt föränderlig. Ansvaret för informationen i de källor du finner i Länkskafferiet vilar på ansvarig utgivare för respektive källa. Den rena faktainformationen i de källor du finner i Länkskafferiet är endast granskad i övergripande drag.

Därför kan det vara lämpligt att låta eleverna jämföra informationen de finner via Länkskafferiet, både mellan olika källor i Länkskafferiet och med andra källor på internet, samt med tryckta och digitala uppslagsverk eller annan tryckt litteratur. De kan också fundera över vem som står bakom informationen och se när den publicerades. I denna process tränar eleverna sitt källkritiska tänkande.

I manualen "Att värdera webbplatser själv" finns praktiska och handfasta tips för kritisk granskning av information på internet. Den kan användas som studiematerial och praktisk handledning.

Kolla KällanKolla Källans webbplats finns även ytterligare information och arbetsmaterial för lärare om källkritik, etik och upphovsrätt.

>> Gå direkt till Länkskafferiets kvalitetskriterier