Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Att värdera webbplatser själv

>> Gå direkt till Länkskafferiets kvalitetskriterier

Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla som har tillgång till en server (kraftfull dator) enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt att du kritiskt granskar material som du hittar på nätet. Det är bara du själv som kan avgöra om texten, bilden, mjukvaran, ljudfilen m.m som du har funnit motsvarar dina egna förväntningar och kvalitetskrav, och det gäller oavsett om du sökt via Länkskafferiet eller på annat sätt.

Följande manual är avsedd för dig som går i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Den kan användas som studiematerial eller praktisk handledning. Texten är utarbetad av Eva Jonsby och Lena Müller, båda med lång erfarenhet av arbete inom skolsektorn. Synpunkter, kommentarer och ändringsförslag kan lämnas till Länkskafferiet för vidarebefordran till författarna.

Innehåll

1. Ämne och omfång
2. Objektivitet
3. Aktualitet
4. Upphov/ansvar
5. Kommersialism
6. Målgruppsanpassning
7. Form, layout och navigering
8. Lathund
Källhänvisningar

1. Ämne och omfång

En webbplats är strukturerad på ett annat sätt än tryckta källor. Eftersom man bara kan se en skärmbild i taget, är det inte alltid lika lätt att få ett snabbt grepp om innehållet som i något man har i händerna eller på skrivbordet. En webbplats ska vara lättnavigerad. Man ska direkt förstå hur man ska ta sig fram bland informationen och ämnet ska genast stå klart. Det är också viktigt att se om ämnet behandlas på djupet, på bredden eller bådadera.

Träna dig att tänka på:

Till sidans topp
2. Objektivitet

Det är viktigt att skilja på webbplatser med faktainnehåll och webbplatser med debattinlägg, synpunkter, propaganda och så vidare. Du har nytta av båda typerna i skolan, fast på olika sätt. Webbplatser hos till exempel myndigheter och etablerade organisationer kan ses som "fakta"platser. Man kan utgå ifrån att de beskriver sin verksamhet på olika sätt och att det de säger är "sant" ur den speciella myndighetens/organisationens synpunkt. Likaså kan man utgå från att statistik och rapporter från myndigheter inte är förvanskade.

Debattinlägg, tidningsartiklar, politiska partiers hemsidor och personliga hemsidor kan ta upp både intressanta och brännande problem men speglar ofta en subjektiv syn på verkligheten. De kan vara mycket faktaspäckade och intressanta men kan kompletteras med andra källor som tar upp samma frågor, om man till exempel vill undersöka hur de belyses från olika håll.

Det är absolut inte fel att använda "vinklade" - subjektiva - sidor i en undersökning om syftet är att just undersöka problemet från olika håll eller att redogöra för en specifik ståndpunkt. Däremot är det bra att vara extra uppmärksam på hur argumentationen underbyggs, vilka källor man använder och så vidare.

Det är bra att träna sig i att skilja på olika typer av sidor. Fundera över dessa saker när du vill använda en Internetkälla:

"Faktasidor"

"Synpunkts-/debattsidor"

Till sidans topp
3. Aktualitet

Många webbsidor blir snabbt inaktuella. Därför är det viktigt att kontrollera om de platser du vill använda verkar "välskötta". Om de uppdateras hela tiden och länkarna fungerar kan man utgå ifrån att den ses över med jämna mellanrum - att den som sköter webbsidan känner ansvar för sina användare. Det är dock viktigt att titta efter om sidorna innehåller information och fakta om sådant som förändrar sig ofta. Det finns ju saker som inte förändras också.

Undersök:

Till sidans topp
4. Upphov/ansvar

Det är lätt att publicera sig på Internet. Aldrig tidigare har "vem som helst" haft så stora möjligheter att enkelt nå en bred publik. Detta betyder att man alltid måste vara extra vaksam på vem som har ansvaret för sidan. Ibland finns ingen uppgift alls om upphovsman eller organisation. Sådana resurser kan knappast användas i undervisningen; det bör alltid gå att hänvisa till en källa och ett upphov. Undantag kan till exempel vara när man just ska undersöka frågor om upphov, källkritik eller falska uppgifter på nätet.

I alla andra fall bör du undersöka:

Till sidans topp
5. Kommersialism

Om kommersiella sidor ska användas i undervisningen beror på syftet. Många webbplatser är kommersiella och gör reklam för en vara eller en tjänst. Dessa sidor kan ha ett visst värde även när du söker information för ett skolarbete. Många företagssidor kan vara ytterst informativa, ge svar på frågor och upphov till diskussion. Det viktiga är att vara medveten om att resursen är odelat fördelaktig för företaget i fråga. För jämförelser av till exempel ekonomiska-, miljö-, produkt- och managementfrågor eller kritiska studier i marknadsföring, är företagssidor utmärkta.

Om du använder kommersiella sidor ska du vara uppmärksam på:

Använd alltså sidorna i ett uttalat syfte: undersökande, kritiskt, jämförande och så vidare.

Till sidans topp
6. Målgruppsanpassning

Den som vill delge andra människor information, kunskap eller fakta tänker oftast på dem han eller hon vänder sig till. Samma saker kan presenteras olika beroende på målgruppen. En sida om solsystemet ser till exempel väldigt annorlunda ut om den är gjord för barn, populärvetenskapliga journalister eller vetenskapsmän. Träna dig i att tänka i målgrupper! En lärobok som du använder är riktad till dig som elev och anpassad till ditt stadium i skolan. På Internet hittar du sidor som är anpassade till massor av olika målgrupper. Försök lära dig att bedöma om det du vill använda passar just dig och syftet med din undersökning.

Var uppmärksam på:

Till sidans topp
7. Form, layout och navigering:

Det första intrycket av en webbplats beror till stor del på sidans kombination av text och bild, dess layout. En bra layout skapar en struktur och hjälper dig att finna den information du söker. Tydliga rubriker och ikoner gör det lättare att navigera, men det är lika viktigt att varje bild eller ikon har en funktion och inte bara finns som dekoration på sidan.

Titta på sidan och fråga dig:

Till sidans topp

8. Lathund

1. Ämne och omfång
Till sidans topp
2. Objektivitet

"Faktasidor"

"Synpunkts/debattsidor"

Finns det uppgifter som du anser är felaktiga? I så fall: Hur hittar du de riktiga uppgifterna och hur kan man bevisa att dessa uppgifter är sanna?

Till sidans topp
3. Aktualitet
Till sidans topp
4. Upphov / ansvar
Till sidans topp
5. Kommersialism
Till sidans topp
6. Målgruppsanpassning
Till sidans topp
7. Form, layout och navigering
Till sidans topp

Källhänvisningar

Alastair Smith:
Criteria for evaluation of Internet Information Resources
http://www.vuw.ac.nz/~agsmith/evaln/index.htm
(e-mail: Alastair.Smith@vuw.ac.nz)

Jan Alexander:
Checklist for an Informational Web Page
http://www3.widener.edu/Academics/Libraries/
Wolfgram_Memorial_Library/Evaluate_Web_Pages/
Checklist_for_an_Information_Web_Page/5720/

Se även: http://www3.widener.edu/Academics/Libraries/
Wolfgram_Memorial_Library/Evaluate_Web_Pages/659/
Wolfgram Memorial Library, Widener University
One University Place
Chester, PA 19013
(kontakt via fomulär:
http://widener.cb.docutek.com/vrlplus/vrleb_question_patron.asp)

Kathleen Schrock:
Critical Evaluation Surveys
http://discoveryschool.com/schrockguide/eval.html
Kathleen Schrock
(e-mail: kathy@kathyschrock.net)

How to Critically Analyze Information Sources
http://www.wells.edu/library/skill26.htm
Reference Services Division, Olin-Kroch-Uris Libraries,
Cornell University
(e-mail: library@wells.edu)

Jamie McKenzie:
Comparing & Evaluating Web Information Sources
http://www.fno.org/jun97/eval.html
Vol 6, No 9, June 1997, From Now On,
The Educational Technology Journal
(e-mail: info@fnopress.com)

Jamie McKenzie:
A Measure of Student Success:
Assessing Information Problem-Solving Skills
http://www.fno.org/oakharbor.html
Jamie McKenzie, Ed.D.
and the Library Media staff of the Oak Harbor (WA) Schools
(e-mail: info@fnopress.com)


Kolla KällanKolla källans webbplats finns mer information och studiematerial om informationssökning och källkritik.

Se även Länkskafferiets länkar om källkritik.