Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Handledning

Här finns hjälp och stöd för lärare, pedagoger och bibliotekarier kring att använda Länkskafferiet som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.

Länkskafferiet är ett utmärkt redskap när du vill undervisa i informationssökning på internet och hitta digitala lärresurser för elevers skolarbete och material för din egen lektionsplanering. Ett bra sätt för dig och dina elever att bekanta er med Länkskafferiet är att göra sökövningar för att lära känna innehållet i samlingen och de olika sökvägarna bättre.

Här kan du ladda ner några sökövningar som du kan göra tillsammans med dina elever
>> Gå direkt till våra sökövningar

Vi hoppas att dessa övningar ska inspirera dig att handleda dina elever i söka information på internet, med Länkskafferiet som redskap!

Instruktionsfilm om Länkskafferiet för lärare och bibliotekarier

Du måste ha Flashplayer 10 för att se filmen. Hämta den på Adobe.com

I den här filmen berättar Länkskafferiets samordnare Alma Taawo om några funktioner i Länkskafferiet som kan underlätta ditt arbete. Visa den gärna för dina elever, och för dina kollegor på en studiedag i skolan. Du behöver Flash Player 10 på datorn för att kunna se filmen.

Om du behöver en direktlänk till den här filmen är det denna adress:
http://lankskafferiet.org/for-larare/#instruktionsfilm

För att bädda in filmen - besök vår filmkanal

Handled dina elever i informationssökning!
Länkskafferiet är en strukturerad samling kvalitetsgranskade källor för skolarbete, främst webbplatser med olika typer av innehåll. För att se ett urval av dessa typer kan du bläddra dig fram i den rörliga displayen på Länkskafferiets startsida.

Länkskafferiet innehåller cirka 4500 länkar till webbplatser inom många olika ämnen. Det finns även material för lärares lektionsplanering och handledning, samt råmaterial för att skapa egna digitala lärresurser. Alla webbplatser är fritt tillgängliga utan kostnad, med några ytterst få undantag.

Med hjälp av Länkskafferiet kan du handleda dina elever i informationssökning och källkritik och hitta relevanta webbplatser som passar bra för dina elevers skolarbete och din egen lektionsplanering. Innehållet på de webbplatser du finner i Länkskafferiet kan användas av barn och elever mellan 5 och 18 år.

Det kan vara fördelaktigt om eleverna redan i tidig ålder får lära sig att använda Länkskafferiet i skolarbetet. På så vis får de genom hela grundskolan och gymnasiet tillgång till ett kvalitativt verktyg för informationssökning - ett viktigt komplement till andra söktjänster som exempelvis Google.


Instruktionsfilm om Länkskafferiet för elever ca 10-15 år

Du måste ha Flashplayer 10 för att se filmen. Hämta den på Adobe.com

Alma Taawo förklarar hur elever kan söka länkar i Länkskafferiet. Flash Player 10 behövs på datorn för att kunna se filmen.

Om du behöver en direktlänk till den här filmen är det denna adress:
http://lankskafferiet.org/for-larare/#instruktionsfilm-elever

För att bädda in filmen - besök vår filmkanal

Artikel: Att använda Länkskafferiet i grundskolan
>> Så använder lärare Länkskafferiet i grundskolan
Tre lärare i grundskolan berättar i den här artikeln om fördelarna med att eleverna använder Länkskafferiet istället för att enbart googla. Artikeln är skriven av Ulf Jämterud och publicerad på Skolverkets webbplats IT för pedagoger.

Artikel: Att använda Länkskafferiet på gymnasiet
>> Så använder lärare och bibliotekarier Länkskafferiet på gymnasiet
Fem lärare och bibliotekarier på gymnasiet berättar i den här artikeln om fördelarna med att eleverna använder Länkskafferiet istället för att enbart googla. Artikeln är skriven av Ulf Jämterud och publicerad på Skolverkets webbplats IT för pedagoger.

Film: Lärare använder Länkskafferiet på gymnasiet
>> Se filmen i Windows Media Player eller QuickTime (wmv-fil)
Hans Erngren och Ulf Jämterud från Bromma gymnasium använder Länkskafferiet och digitala lärresurser i undervisningen. Du behöver Windows Media Player eller QuickTime på datorn för att se filmen.

Ett kvalitativt sökverktyg som sparar tid
Du kan göra en väsentlig tidsbesparing i ditt arbete när du söker information med hjälp av Länkskafferiet jämfört med att använda många andra söktjänster, eftersom du inte behöver lägga ner samma tid på att granska och sålla fram kvalitativt material ur träfflistan.

Du kan dessutom filtrera din sökning så att du enbart söker vissa typer av källor, källor för en viss åldergrupp, källor på ett visst språk, eller källor skrivna med lättläst text. Du kan också välja att enbart söka källor som innehåller lärarhandledningar. Länkskafferiet fungerar därför som ett effektivt komplement till andra söktjänster.

Källkritik och sökövningar
Trots att alla källor i Länkskafferiet är granskade bör källkritiken såklart ändå vara ett naturligt inslag i dina elevers informationssökning, även när ni använder Länkskafferiet. Läs om pedagogiska tips på källkritiskt upplägg vid arbete med Länkskafferiet, se rubriken Källkritik i vänstermenyn.

Som en inspiration i arbetet med att handleda dina elever i att söka information med hjälp av Länkskafferiet, har vi publicerat ett antal sökövningar som du kan genomföra tillsammans med elever i åldrarna 11-18 år.

>> Gå direkt till våra sökövningar
Vi hoppas att dessa övningar ska inspirera dig att handleda dina elever i söka information på internet, med Länkskafferiet som redskap.

Ämnesträd för yngre
Tillsammans med dina elever i cirka 5-12 års ålder kan du utforska ämnesträdet "Upp till 12 år". Det är en ingång till Länkskafferiet där du och dina yngre elever kan navigera med hjälp av bilder och ljud. Flash Player behövs på datorn och kan laddas ner gratis längst ner på den här sidan.

Föräldrar
kan ha nytta av Länkskafferiet för att hitta lärorika och kvalitetsgranskade webbplatser och datorspel på internet för barn och ungdomar mellan 5-18 år. Se till exempel vår länklista med tips på 300 lärorika datorspel och "lek- och lär"-resurser.
Tips och sökhjälp för att använda Länkskafferiet finns även i instruktionsfilmerna här ovanför.
Webbplatsen Kolla källan har även länktips som kan vara intressanta för föräldrar.

Hitta en särskild typ av lärarmaterial i Länkskafferiet
Filmen ovan visar att många webbplatser i Länkskafferiet innehåller särskilt stöd- och inspirationsmaterial för lärare, pedagoger och bibliotekarier, t.ex. lärarhandledningar, lektionstips, lektionsupplägg, och liknande, och ibland även material för föräldrar.

Detta material finns ofta under samlat under en särskild rubrik eller ingång på webbplatserna: "För lärare", "Lektionsunderlag" och liknande. Detta material passar bra för lektionsplanering och förberedelse för handledning på lektioner, och finns inom många olika ämnen.

För att enbart hitta de webbplatser i Länkskafferiet som innehåller sådant stödmaterial, gör så här:
1. Kryssa i rutan "Lärarmaterial" i formuläret "Sök på fler sätt" som du finner på Länkskafferiets startsida.
2. Skriv in ett eller flera sökord på översta raden och klicka på "Sök".

Du får nu fram en träfflista som enbart visar de webbplatser i Länkskafferiet som har denna typ av särskilt stödmaterial.
OBS! Sökfunktionen söker fram alla poster - oavsett ämne - som innehåller ditt exakta sökord.

Tips: Det går bra att söka i sökrutan på ord som finns i tagglistan.

Tips: För att söka fram denna typ av material inom ett avgränsat skolämne klickar du istället på ett skolämne på Länkskafferiets förstasida. Du kan sedan läsa i länkarnas beskrivning om de innehåller sådant material.

Creative Commons - en guide för lärare
Skolverket har i anslutning till tjänsten Länkskafferiet tagit fram en lärarguide om upphovsrättslicensen Creative Commons. Elever kan också ha nytta av att läsa denna guide.

cc-folder

Creative Commons - en guide för lärare, för nedladdning:
>> Creative Commons - en guide för lärare, öppnas i nytt fönster (Pdf-fil 3,10 MB)

Creative Commons License
Creative Commons - en guide för lärare, av Länkskafferiet (Skolverket), är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige Licens.

 

Guiden finns också på engelska - Creative Commons in the classroom
En skolklass i Kanada har använt den engelska guiden på lektioner om digitala lärresurser och upphovsrätt på internet. Tack till Alastair Creelman vid Linnéuniversitetet i Kalmar som har översatt den till engelska.
>>Creative Commons in the classroom

Tema-pdf:er med länktips

Konflikter

Jobbar ni med temat "Konflikter i världen" i skolan?
Se vår nya tema-Pdf med länktips på temat konflikter. I den tipsar vi om ett urval bra webbplatser att arbeta med för högstadiet och gymnasiet. Titta också på vår tagg konflikter där det finns ytterligare länkar i ämnet.

Befolkning
Jobbar ni med temat "Befolkning" i skolan?
Se vår nya tema-Pdf med länktips på temat befolkning. I den tipsar vi om ett urval bra webbplatser att arbeta med för högstadiet och gymnasiet. Titta också på vår tagg befolkningsvetenskap där det finns ytterligare länkar i ämnet.

Internet och informationssökning
Temataggarna här nedan och våra sökövningar kring att söka i Länkskafferiet, passar bra att använda med dina elever när du undervisar och handleder i informationssökning och källkritik:

Informationssökning

Internetsökning


Källkritik

Netikett

Säkerhet på nätet

Upphovsrätt

Affischer till skolbiblioteket och klassrummet
Länkskafferiets affischer för nedladdning:

Länkskafferiets affisch i A3-format, gul, öppnas i nytt fönster
(Pdf-fil 646 kB)


Länkskafferiets affisch i A3-format, vit, öppnas i nytt fönster
(Pdf-fil 330 kB)

Har du problem att skriva ut affischerna i A3-format?
Under Arkiv-menyn > Skriv ut > Kryssa i: "Välj papperskälla efter PDF-sidstorlek".

Har du problem att skriva ut affischerna i färg?
Under Arkiv-menyn > Skriv ut > Egenskaper > Utskriftsfärg: välj "färg".

Informationsblad om Länkskafferiet för nedladdning:
Informationsblad om Länkskafferiet, öppnas i nytt fönster
(Pdf-fil 348 kB)

Länkskafferiets två olika toppbilder och ugglorna i skalbart fomat för nedladdning

Länkskafferiets toppbilder och ugglor, öppnas i nytt fönster (Eps-fil 6086 kB)
Observera att dessa två sidhuvud och ugglorna får enbart användas i syfte att informera om eller referera till Skolverkets söktjänst Länkskafferiet. Ingen annan användning är tillåten!


Diskutera och följ nyheter om Länkskafferiet
Nu finns möjlighet att diskutera och följa information om Länkskafferiet på Twitter!
Här får du många länktips varje vecka.

Du kan också utbyta erfarenheter och idéer kring Länkskafferiet i vår diskussionsgrupp i nätverket Dela!
Alla är varmt välkomna!

Du kan också diskutera Länkskafferiet med nordiska lärare i skolbiblioteksforumet SBNING.


Länkskafferiets kvalitetskriterier
>> Gå till Länkskafferiets kvalitetskriterier