Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Så här söker du i Länkskafferiet

Länkskafferiet är en databas som innehåller länkar till webbplatser på internet som passar bra för skolarbete, där en del webbplatser samtidigt även innehåller material för lärare avsett att användas för lektionsplanering och pedagogiskt arbete. Varje länk presenteras med en kort beskrivning av webbplatsens innehåll. En flagga visar vilket språk webbplatsen är skriven på. Till höger om språkflaggan finns även en liten angivelse som förslår vilken åldersgrupp sidan kan passa bäst för.

>> Instruktionsfilm om Länkskafferiet för lärare och bibliotekarier

>>Instruktionsfilm om Länkskafferiet för elever

I de här filmerna presenteras Länkskafferiet och några funktioner som är bra för lärare, pedagoger och bibliotekarier att känna till.

Du kan söka länkar på fyra sätt:

1. Sök på ord i sökrutan - enkel eller detaljerad sökning
2. Navigera via ämnen
3. Sök på ord i tagglistan
4. Navigera via teman

Det finns också en funktion för att ge stavningshjälp. Läs mer om den längst ner på sidan.

1. Sök på ord i sökrutan - enkel eller detaljerad sökning

Enkel sökning
Beskriv den information du söker med ett eller flera ord. Skriv in ordet/orden i sökrutan längst ner på startsidan och klicka på Sök.

Exempel: Du vill ta reda på namnen på några svenska ministrar och väljer att söka på ordet regering. Skriv in regering i sökrutan och klicka på Sök. Då får du upp en träfflista med ett antal länkar till webbplatser. Om du klickar på länkrubriken kommer du direkt till webbplatsen.

Detaljerad sökning
Klicka på länken Sök på fler sätt på startsidan om du vill göra en mer detaljerad sökning (avancerad sökning). Här kan du använda följande funktioner:

Kombinera flera ord
Klicka på länken Sök på fler sätt på startsidan om du vill snäva in eller utvidga din sökning i Länkskafferiet. Du kan välja mellan tre alternativ när du söker på flera ord samtidigt:

Begränsa sökningen på målgrupp, språk, lättläst och lärarmaterial
Via länken Sök på fler sätt på startsidan kan du även begränsa sökningen till att ge träffar som passar för en viss målgrupp, är på ett särskilt språk eller är lättlästa. Du som är lärare har nu även möjlighet att söka fram webbplatser som innehåller lärarmaterial.

2. Navigera via ämnen

När du vill ta reda på vilka ämnen som finns i Länkskafferiet kan du titta direkt på startsidan. Varje ämne innehåller undergrupper. Exempel på två undergrupper till ämnet matematik är "Matematiska lekar" och "Mått och vikt, tabeller".

3. Sök på ord i tagglistan

Taggarna som finns i beskrivningen av varje länk preciserar webbplatsernas innehåll. Dessa taggar är alltså vanliga ämnesord. Via startsidan hittar du taggarna under fliken Taggar. Taggarna listas i alfabetisk ordning. Du kan välja att se taggarna som ett taggmoln som grafiskt visar vilka taggar som har flest länkar. Klickar du på rubriken "Lista" som står bredvid rubriken "Taggmoln" ser du istället taggarna listade radvis i alfabetisk ordning. Klicka på en bokstav i tagglistan så ser du alla taggar som börjar på just denna bokstav. Siffrorna inom parentes visar antalet webbplatser för varje tagg. Klicka på en valfri tagg för att se alla de webbplatser i Länkskafferiet som har beskrivits med just denna tagg.

Oftast hittar du även taggarna i den lilla beskrivningstext som beskriver varje länks innehåll. Taggarna står då under länkens beskrivning efter texten: "Taggar:". Även här kan du klicka på en tagg för att se de webbplatser i Länkskafferiet som beskrivits med just denna denna tagg. På så sätt kan du navigera "på tvärs" samlingen.

>> Gå direkt till taggarna

4. Navigera via teman

Här har vi sparat den gamla versionen av Länkskafferiet där ämnena inte var indelade efter skolämnen utan efter 12 andra ämneskategorier. Du som var van vid dessa och gillade dem har fortfarande full tillång till dem via denna flik.

Stavningshjälp

Exempel: En sökning på det felstavade ordet "cycklar" ger inga träffar, men istället visas förslag på liknande ord i Länkskafferiet och där finns ordet "cyklar" med. Om du då klickar på ordet "cyklar" når du de länkbeskrivningar som innehåller detta ord.

Ibland får man träffar trots att sökordet man använder är felstavat, vilket kan bero på att det i beskrivningstexten till en länk kan finnas ett stavfel, eller så kanske detta ord faktiskt existerar men har en annan betydelse, eller är ett ord som finns på ett annat språk.


Insticksprogram (plug-in)

Många webbplatser i Länkskafferiet kräver att man har ett eller flera insticksprogram (plug-in) installerade i datorns webbläsare. Läs mer om vilka här.

På många webbplatser i Länkskafferiet finns det inslag av t.ex multimedia - det kan vara ljudklipp, videoklipp, Flash-animationer eller andra sorters inslag. För att se dessa rörliga bilder och lyssna på ljudklipp, med mera, krävs det ofta att man laddat ner och installerat ett litet insticksprogram (plug-in) i datorns webbläsare. Dessa program är gratis och kan snabbt och enkelt laddas ner och installeras på datorn av någon med behörighet att installera program på datorn.

Det brukar ofta anges någonstans på en webbplats vilka insticksprogram som krävs för att använda webbplatsen. Ibland säger webbläsaren själv ifrån med ett meddelande om vilket tilläggsprogram som behövs för att se en viss del av en webbplats. I Länkskafferiet anges detta ofta även i länkens beskrivningstext.

Här följer några exempel på de vanligaste insticksprogrammen som behövs för att använda många av webbplatserna i Länkskafferiet.

Adobe Reader (Pdf-läsare)
http://get.adobe.com/se/reader/

Flash Player
http://get.adobe.com/flashplayer/

Shockwave Player
http://get.adobe.com/shockwave/

Java (även kallat Java Runtime Environment)
http://java.com/sv/

QuickTime
http://www.apple.com/se/quicktime/download/