Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Om Länkskafferiet

Länkskafferiet är en nationell söktjänst för skolan, som funnits sedan 1995. Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som just nu håller på att uppdatera innehållet. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier som är intresserade av att utveckla Länkskafferiet och bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss.


Syftet med Länkskafferiet är att underlätta för elever, lärare, pedagoger och skolbibliotekarier att hitta särskilt utvalt material på internet som passar bra för skolarbete och lektionsplanering. Även föräldrar kan ha nytta av Länkskafferiet för att hitta bra länkar till sina barn och för att ge stöd i samband med hemuppgifter.


I Länkskafferiet finns korta beskrivningar av utvalda webbplatser och andra digitala lärresurser som passar bra för skolarbete, främst för elever i förskolan och grundskolan, men även för gymnasieelever. Lärare kan hitta material för lektionsplanering på många av webbplatserna. Alla webbplatser är indelade i ämneskategorier och märkta med en flagga som anger språk och ett förslag till passande ålder.


Länkskafferiet främjar skolors tillgång till digitala lärresurser i skolarbetet och är ett stöd i arbetet med informationssökning och källkritik. Länkskafferiet stödjer även lärares och elevers skapande av egna digitala lärresurser genom att en del av länkarna innehåller material som tillåter bearbetning och återpublicering i nya former.


För närvarande finns cirka 4500 länkar i Länkskafferiet.


Fyra sätt att söka på

Man kan söka i samlingen på fyra olika sätt; genom att söka på ett ord via sökrutan som även erbjuder avancerad sökning, eller genom att klicka sig fram i ett ämnesträd över skolämnen eller teman. Man kan även söka på ord i en alfabetisk lista av ämnesord (så kallade "taggar").


På fliken Handledning finns instruktionsfilmer om att söka i samlingen, information om vem som står bakom länkarna, vår urvalsprocess, med mera.


Informationsblad om Länkskafferiet för nedladdning:

Informationsblad om Länkskafferiet, öppnas i nytt fönster (Pdf-fil 348 kB)


Affischer till skolbiblioteket och klassrummet

Länkskafferiets affischer för nedladdning:
Länkskafferiets affisch i A3-format, gul, öppnas i nytt fönster
(Pdf-fil 646 kB)


Länkskafferiets affisch i A3-format, vit, öppnas i nytt fönster
(Pdf-fil 330 kB)

Har du problem att skriva ut affischerna i A3-format och färg, välj under arkiv-menyn: Skriv ut > Egenskaper > Layout > Anpassa till nytt pappersformat (A3) > Bildalternativ > Utskriftsfärg (välj färg) > OK.


Länkskafferiets banners sökruta på din egen webbplats

http://lankskafferiet.org/om/widget/


Besöksstatistik

Länkskafferiet har många användare, särskilt under terminstid.
Läs gärna mer på vår statistiksida.


Förbättrad version av Länkskafferiet

En ny förbättrad version av Länkskafferiet lanserades under mässan Framtidens lärande i Nacka den 19-20 maj 2009. I denna nya version av Länkskafferiet kan du bland annat söka länkar som är kategoriserade efter skolämnen och prenumerera på nya länkar via RSS. En särskild sökingång för yngre elever 5-12 år har även tillkommit, där de kan navigera via bilder och ljud. Lärare kan även via det avancerade sökfomuläret söka fram länkar som innehåller lärarhandledningar och material för lektionsplanering. Detta är bara några exempel på alla förbättringar gjorts i den här nya versionen av Länkskafferiet!
Till sidans topp

Värdera information

I dagens stora informationsflöde har läraren en viktig uppgift i att lära eleverna att kritiskt granska och värdera innehåll och källor, jämför Läroplanen. Detta gäller inte minst information på Internet, där vem som helst kan publicera vad den vill. Informationen på Internet kan vara både svår att hitta och direkt felaktig. Länkskafferiet utgör en hjälp att hitta källor som är granskade utifrån ett antal kvalitetskriterier, vilka du kan läsa mer om nedan. Detta innebär dock inte att varje faktadetalj i dessa källor är kontrollerad och granskad; ansvaret för innehållet i de källor du finner i Länkskafferiet vilar på ansvarig utgivare för respektive källa.


Kolla Källans webbplats finns information och arbetsmaterial om källkritik, etik och upphovsrätt. I manualen "Att värdera webbplatser själv" hittar du praktiska och handfasta tips.
Till sidans topp

Urval och kvalitetskriterier

Åtta ämnesredaktörer, både lärare och bibliotekarier, har arbetat tre timmar i veckan vardera med att hålla databasen aktuell. De har lagt in nya webbplatser och tagit bort gamla. Ämnesredaktörena har också sett till att webbplatserna är aktuellt beskrivna och att länkarna fungerar.


Vid granskningen och urvalet har ämnesredaktörerna utgått från vissa gemensamma krav. Dessa krav kallar vi kvalitetskriterier. I korthet innebär de att varje webbplats skall:

  • Innehålla tillförlitlig information och uppgift om källa.
  • Ha ett enkelt och begripligt språk.
  • Ha en klar och tydlig layout samt vara enkel att använda.
  • Vara en självständigt fungerande informationskälla.

>> Gå direkt till Länkskafferiets kvalitetskriterier

Innehållet i Länkskafferiet speglar olika uppfattningar och kan ligga till grund för diskussioner och ställningstaganden i skilda frågor. Ansvaret för webbplatsernas innehåll och utveckling vilar på dem som tillhandahåller informationen.


Vi väljer bort renodlat pedagogiskt material som enbart vänder sig till lärare. Undervisningsmaterial som är av intresse för både elever och lärare tas däremot med i Länkskafferiet. Lärare kan söka fram webbplatser som innehåller lärarmaterial via funktionen "Sök på fler sätt".


Mer pedagogiskt material finns i PedagogGuiden, en tjänst för lärarstuderande, pedagoger och skolbibliotekarier och på det europeiska skoldatanätet. Prova även gärna den europeiska skolportal som drivs inom ramen för EU-projektet MELT/LRE.
Till sidans topp

Ämnesredaktörer

Ämnesredaktörerna har gjort ett urval av det material som finns på Internet, med stöd av Länkskafferiets kvalitetskriterier. Läs mer om redaktörerna under rubriken Ämnesredaktörer i vänstermenyn.
Till sidans topp

Länkskafferiets sökfunktion från din egen webbplats

Det är möjligt att göra ett formulär för sökningar i Länkskafferiet direkt från skolans egen webbplats. Här får du information om hur ett sådant formulär är uppbyggt och om hur man gör ett eget.
Till sidans topp

Drift- och utvecklingsarbete

Mellan hösten 2008 och våren 2011 drevs och utvecklades Länkskafferiet av Skolverket inom ramen för regeringsuppdraget IT i skolan. Efter att regeringsuppdraget upphört 2011 tog Umeå universitet över ansvaret för den fortsatta driften av Länkskafferiet. Nu har Unipoll tagit över Länkskafferiet genom en överenskommelse. Läs mer om det överst på sidan.


Mellan år 2005 och våren 2008 drevs och utvecklades Länkskafferiet av Myndigheten för skolutveckling som då hade regeringsuppdraget IT i skolan. Mellan 1995-2004 sköttes drift- och utvecklings-arbetet av LUB NetLab, en avdelning för nätverksbaserade informations-tjänster inom Lunds Universitets Bibliotek. Mer om NetLab och vad de arbetade med kan man läsa i skriften Från centralbibliotek till nätverk.


Alma Taawo, bibliotekarie, har fortfarande det övergripande samordningsansvaret för tjänsten. Hon ansvarar för all metadata, klassificerar nya länkar enligt SAB-systemet och indexerar dem med ämnesord från ämnesordlistan Svenska ämnesord. Alma tillsammans med Margareta Hellström, pedagogisk konsult och delägare i UniPoll ansvarar för användarkontakter och samverkan med andra tjänster samt tar emot och granskar allmänhetens länktips. UniPoll sköter kontakterna vad gäller teknik, samt arbetar för att utveckla, förbättra och marknadsföra tjänsten i sin helhet.


Kontaktinformation

Om du känner till en sida som skulle passa i Länkskafferiet kan du skicka ditt tips från sidan Tipsa oss. Där kan du även meddela om du hittar en länk som inte fungerar eller leder till fel webbplats.