Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Länkskafferiets kvalitetskriterier

I Länkskafferiet presenteras kvalitetsbedömda webbplatser av intresse för den svenska skolan. Om informationen förutsätter mer ingående förkunskaper än vad som kan förväntas av barn och elever i åldrarna 5-18 år, anges det i beskrivningen av webbplatsen.

Vid urvalet av webbplatser till Länkskafferiet måste först och främst tre grundläggande krav uppfyllas:

Om dessa grundläggande krav är uppfyllda gör ämnesredaktörerna sedan en första bedömning om webbplatsen är av intresse för elever i skolan. Om webbplatsen bedöms som intressant fortsätter sedan granskningen med utgångspunkt från följande kvalitetskriterier:

1. Informationen ska vara tillförlitlig. För att bedöma detta tas ställning till följande frågor:

2. Tyngdpunkten för språk ligger på svenskt material. Vi tar också med webbplatser på de nordiska språken, engelska samt på de språk som kan
läsas i grundskolans språkval (franska, tyska, spanska, italienska och ryska).
Den språkliga nivån måste stämma överens med den innehållsmässiga nivån. En webbplats som förväntas vara av intresse för 10-åringar måste också kunna användas av 10-åringar.

3. Webbplatsen måste ha en klar och tydlig layout. Innehållet måste presenteras på ett tydligt sätt och ge en god överblick. Webbplatsen skall vara lätt att navigera i, man skall lätt förstå var i webbplatsens struktur man befinner sig. Bilder, ikoner, film- och ljudillustrationer skall underlätta förståelsen av ämnet.

4. Varje länk i Länkskafferiet ska leda direkt till en självständigt fungerande webbplats färdig att använda utan kostnad. Webbplatser där hälften av innehållet är "under konstruktion" anses inte färdiga. Webbplatser som huvudsakligen består av länkar till andra webbplatser kan tas med förutsatt att ämnet är väl avgränsat. Ambitionen är att webbplatserna kan användas direkt, kostnadsfritt och utan krav på att man registrerar sig. Vissa undantag finns och i så fall anges detta i webbplatsens beskrivning. Webbplatser med både en kostnadsfri del och en del som kräver inloggning mot kostnad kan tas med undantagsvis, om vi anser att den kostnadsfria delen går att använda fritt som en kvalitativ och självständigt fungerande källa.

5. Innehållet i Länkskafferiet ska i princip kunna vara av intresse för alla, oavsett var i Sverige användaren är bosatt. Webbplatser med lokal anknytning kan tas med om de bedöms vara av allmänt intresse.

Mer om kvalitetskriterier

Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På Internet kan alla som har tillgång till en server (en kraftfull dator) enkelt publicera vad de önskar. När du söker information utanför Länkskafferiet med hjälp av söktjänster som t ex Google står du själv för hela kvalitetsbedömningen. Då är det extra viktigt att du kritiskt granskar det material som du hittar. För dig som går i grundskolans senare år och i gymnasieskolan finns en praktisk handledning som heter "Att värdera webbplatser själv". Texten är utarbetad av Eva Jonsby och Lena Müller, båda med lång erfarenhet av arbete inom skolsektorn.

Läs gärna mer om kvalitetskriterier här:

Critical Evaluations Surveys/ Kathleen Schrock
http://discoveryschool.com/schrockguide/eval.html

Evaluating quality on the net/ Hope Tillman
http://www.hopetillman.com/findqual.html

Quality Selection Criteria for Information Gateways/ the European
Union-funded DESIRE Project (The Development of a European
Service for Information on Research and Education)
http://www.sosig.ac.uk/desire/q1cont.html

Evaluation of information sources/ Alastair Smith
http://www.vuw.ac.nz/~agsmith/evaln/evaln.htm

Kolla KällanKolla källans webbplats finns mer information och studiematerial om informationssökning och källkritik.

Se även Länkskafferiets länkar om källkritik.