Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Besöksstatistik

Länskafferiets besöksstatistik

Länkskafferiet har många användare, särskilt under terminstid. Vi använder två statistikprogram för att mäta besökststatistiken, Google Analytics.

>> Gå direkt till månadsvis statistik för Länkskafferiet

Antalet besökare är speciellt stort under terminstid för de svenska skolorna. Därav bedömer vi att vi har nått den tänkta målgruppen, som är just skolorna. Dagligen visas cirka 20 000 sidor i Länkskafferiet. Varje månad visas cirka 600 000 sidor. I maj 2006 hade vi det högsta besöksantalet hittills på en dag, då 51 000 sidor visades i Länkskafferiet under en enda dag.

När Myndigheten för skolutveckling upphörde hösten 2008 flyttades den del av verksamheten som Länkskafferiet tillhörde tillbaka till Skolverket där den tidigare hört hemma. Länkskafferiet hamnade därmed återigen i Skolverkets ägo och fick änen gång fått byta domän, den här gången från Skolutveckling.se tillbaka till Skolverket.se.

Vi vill passa på att varna andra presumtiva "serverflyttare" och påpeka att byten av servrar och domännamn kan leda till att besöksstatistiken sjunker under en lång period, oavsett hur väl genomtänkt omdirigering man har från den gamla adressen till den nya.

Allmänt om statistik

Det man egentligen vill mäta på en webbplats, är naturligtvis antalet besök. Fast vad är egentligen ett besök?

Att försöka bestämma vad som definierar ett besök på en webbplats som Länkskafferiet, handlar alltså tyvärr aldrig om något annat än mer eller mindre goda gissningar, oavsett hur mycket tid man lägger ned på studier och anpassningar av definitioner.