Länkskafferiet har ny ägare!

Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll. Om du är intresserad av att medverka kontakta oss. Unipolls hemsida

Länkskafferiet på Facebook!

Länkskafferiet på Twitter

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Youtube

Länkskafferiet på Dela!

Länkskafferiet på nätverket Dela!

Förälder?

Är du förälder? Välkommen hit! Läs om hur du kan använda Länkskafferiet.

Urval och kvalitetskriterier

Åtta ämnesredaktörer, både lärare och bibliotekarier, har arbetat tre timmar i veckan vardera med att hålla databasen aktuell. De har lagt in nya webbplatser och tagit bort gamla. Ämnesredaktörena har också sett till att webbplatserna är aktuellt beskrivna och att länkarna fungerar.

Vid granskningen och urvalet har ämnesredaktörerna utgått från vissa gemensamma krav. Dessa krav kallar vi kvalitetskriterier. I korthet innebär de att varje webbplats skall:

>> Gå direkt till kvalitetskriterierna

Innehållet i Länkskafferiet speglar olika uppfattningar och kan ligga till grund för diskussioner och ställningstaganden i skilda frågor. Ansvaret för webbplatsernas innehåll och utveckling vilar på dem som tillhandahåller informationen.

Med tanke på Länkskafferiets primära målgrupp, elever i åldrarna 6-15 år, har ämnesredaktörerna valt bort renodlat pedagogiskt material som enbart vänder sig till lärare. Undervisningsmaterial som är av intresse för både elever och lärare tas däremot med i Länkskafferiet. Mer pedagogiskt material finns i PedagogGuiden, en tjänst för lärarstuderande, pedagoger och skolbibliotekarier och på det europeiska skoldatanätet.

OBS! Idag ansvarar Länkskafferiets samordnare Alma Taawo ensam för ovanstående arbete då redaktionen av resursskäl inte längre finns kvar (sedan januari 2011). Den tidigare redaktionen behöver nu ersättas med frivilliga insatser. Hör gärna av dig om du är lärare eller bibliotekarier och vill och har möjlighet ingå i Länkskafferiets ämnesredaktion på din arbetstid.